Trabzon 2 Şubesi

KTÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK İÇİN DENEME TESTİ KİTAPÇIK VE CEVAP ANAHTARI (3) YAYINLADIK.

KTÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK İÇİN  DENEME TESTİ KİTAPÇIK VE CEVAP ANAHTARI (3) YAYINLADIK.

MEMUR VE BİL. İŞL
1.       A 2.       A 3.       A
4.       B 5.       D 6.       A
7.       A 8.       C 9.       C
10.   A 11.   D 12.   B
13.   B 14.   A 15.   A
16.   B 17.   C 18.   B
19.   D 20.   A 21.   D
22.   D 23.   D 24.   B
25.   C 26.   D 27.   D
28.   D 29.   B 30.   C
31.   A 32.   A 33.   A
34.   D 35.   A 36.   B
37.   D 38.   C 39.   B
40.   D 41.   C 42.   D
43.   C 44.   B 45.   B
ŞEF
1.       A 2.       A 3.       A
4.       B 5.       D 6.       A
7.       A 8.       C 9.       C
10.   A 11.   D 12.   B
13.   B 14.   A 15.   A
16.   B 17.   C 18.   B
19.   D 20.   A 21.   D
22.   D 23.   D 24.   B
25.   C 26.   D 27.   D
28.   A 29.   D 30.   D
31.   B 32.   C 33.   C
34.   D 35.   C 36.   A
37.   A 38.   A 39.   D
40.   A 41.   B 42.   D
43.   C 44.   B 45.   D
46.   C 47.   D 48.   C
49.   B 50.   B 51. B
52. D 53. B 54. C
55. B 56. D 57. D
58. C 59. A 60. D
61. D 62. B 63. D
ŞUBE MÜDÜRÜ
1.       A 2.       A 3.       A
4.       B 5.       D 6.       A
7.       A 8.       C 9.       C
10.   A 11.   D 12.   B
13.   B 14.   A 15.   A
16.   B 17.   C 18.   B
19.   D 20.   A 21.   D
22.   D 23.   D 24.   B
25.   C 26.   D 27.   D
28.   A 29.   D 30.   D
31.   B 32.   C 33.   C
34.   D 35.   C 36.   A
37.   A 38.   A 39.   D
40.   A 41.   B 42.   D
43.   C 44.   B 45.   D
46.   C 47.   D 48.   C
49.   B 50.   B 51. B
52. D 53. B 54. C
55. B 56. D 57. D
58. C 59. A 60. D
61. D 62. B 63. D
64. D 65. C 66. B
67. B 68. B 69. A
70. A 71. C 72. A
73. C 74. A 75. A
76. D 77. D 78. A
79. C 80. A 81. d
82. A 83. A 84. C
85. B 86. A 87. D
88. A 89. B 90. D
91. B 92. C 93. D
94. B 95. C 96. B
97. A 98. A 99. A
100. C