Eğitimden Üretime Sektörle İş Birliği Kongresi


| | |
| |

Sendikamızca, kamuoyu araştırmaları, yayın, rapor, sempozyum, panel ve çalıştay benzeri faaliyetler aracılığıyla paydaşımız olan kurumların politikalarına katkı sunulmaya çalışılmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24-25 Ekim 2016 tarihleri arasında "Eğitimden Üretime Sektörle İş Birliği" konulu Eğitim Kongresi düzenlenmesi düşünülmektedir. Yetkili sendika olarak Eğitim Bir-Sen de kongre tertip heyetinde bulunmaktadır. 

Detaylı Bilgi

Ek-1

Ek-2

Top